Borgerlig begravning är samlingsbegreppet för begravningar som sker utan någon speciell ordning och är ett alternativ till en religiös begravning. Det finns inga speciella krav på hur en sådan begravningsakt ska utformas. De anhöriga kan därför fritt välja lokal, begravningsförrättare, musik och sång.

Om begravningsakten

Säkert har många människor dragit sig för att begära borgerlig begravning därför att de trott att en sådan på något sätt skulle väcka uppseende. Men borgerliga begravningar är inte längre något ovanligt. Borgerliga begravningar är idag inte något som utmanar eller väcker sensation. Det är en lagfäst medborgerlig rättighet och ett alternativ för dem som står utanför något religiöst samfund, eller för dem som kvarstår men ändå ej önskar jordfästning i Svenska Kyrkans ordning.
Begravning "utom kyrkans ordning" kan vara icke-religiös eller av religiös karaktär. Det förekommer t ex frikyrkliga begravningar efter annan ritual än Svenska Kyrkans.
Nu gällande lag säger att avlidnes önskan gällande jordfästning och gravsättning ska iakttas av dem som ombesörjer begravningen "såvitt det är möjligt". Den enda inskränkning lagen anger är att vid sådana tillfällen "må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd".

Begravning med officiant

Officiant kallas den som åtager sig att leda en begravning och/eller minnessammankomst. Officianten kan vara en närstående - en släkting, vän eller arbetskamrat till den döde. Det senare kanske många gånger är det bästa alternativet eftersom en naturlig anknytning till den döde då finns. Att agera officiant behöver inte innebära att stora tal ska hållas utan handlar mer om något mycket enklare och mänskligare, endast att leda ett minnesmöte eller ett avskedsmöte. Begravning utan officiant kan naturligtvis också förekomma. Om man så önskar kan hela ceremonin bestå endast av musik, eller av sång och musik.
Det förekommer också att man i stället för begravningsceremoni endast har en minnesstund (utan kista). Om man har svårt att få någon talare men ändå vill ha några talade, eller lästa ord kan det kanske vara lättare att få någon som endast läser en dikt eller några tänkespråk.

 

Ring 0176-224480 för personlig hjälp