Folierade

Kistor som är byggda med spånskiva och MDF och sedan beläggs med olika folier som föreställer olika trädslag och bearbetningar

Folierade

Kistor som är byggda med spånskiva och MDF och sedan beläggs med olika folier som föreställer olika trädslag och bearbetningar