Efter svepning läggs kropp i kista och bäddas om med medföljande täcke och kudde, s.k kistläggning. Önskar du att avliden ska få  täcke och kudde från hemmet, så ordnas det. Detta tas med det vid beställningstillfälle. Eventuellt egna kläder och annat personligt du önskar ska medfölja i kistan, tas också med.

Uppmuntra gärna barn i familjen att delta i sorgeprocessen. Detta genom att rita eller skriva något, som läggs i kista tillsammans med den avlidne. Det kan också vara fotografier, blommor, böcker, favoritgodis m.m

Är Du osäker på vad som får följa med i kistan, så rådfråga vår personal.

Ring 0176-224480 för personlig hjälp