Leveranstider


Leveranstiden styrs av vart i landet stenen ska monteras, vi vill säkra ett fullgott resultat varför vi bedömmer detta från order till order

Normalt kan vi lova en leveranstid på 8-12 veckor beroende på vart i landet stenen ska monteras och vilken typ av sten som önskas.