När dödsfall sker på sjukhus, eller vårdinrättning, är det som oftast personal på avdelningen, som ombesörjer tvätt och påklädning av sjukhusskjorta. När dödsfall sker på äldreboende, är det brukligt att personal klär den avlidne i egna kläder, vilka anhöriga valt ut.

När hämtning av avliden sker från bårhus, följer vi de instruktioner ang. svepdräkt/ egna kläder, som du framfört vid beställningstillfälle.

Svepning innebär att vi tvättar, om så behövs, och klär den avlidne. Vanligast är att svepning sker i dräkt, vilken oftast medföljer kistan. Det förekommer även att vi klär på den avlidne i privata kläder, som beställaren då överlämnat till bårhus, eller till oss.

Önskar Du svepning i privata kläder...  Tänk på att ta med underkläder och strumpor.

Möjlighet finns att privata tillhörigheter lämnas, för att följa med den avlidne.

Ring 0176-224480 för personlig hjälp