En urna behövs då Du valt att kremera och önskar gravsätta i en grav på kyrkogården eller i ett kolumbarium som oftast finns i kyrkor. Bra är att veta att det vid kolumbarium och gravkammare krävs urnor av beständigt material. Vid minneslund behövs det ingen urna och vid spridning över hav eller land rekommenderar vi en sjösättningsurna

Tips !

De flesta modeller finns i flera olika utföranden. Klicka på läs mer och se urnmodellen i olika färger och material.