Bårtransport

Inför en begravning så är det många praktiska saker att ta ansvar för. Bårtransport kan vara en del av detta.

När dödsfallet inträffar under en sjukhusvistelse kommer den avlidne att föras till bårhus/kylrum av sjukhusets vaktmästeri.

Då dödsfallet sker utanför sjukhuset lämnas ansvaret för transport till anhörig. Anledning till detta är, att vårdpersonal inte ska styra kund till annan begravningsbyrå än den som anhörig önskar att få begravningen arrangerad av.

Du kan kontakta oss direkt för att ordna med transport av avliden från boendet, som en del av arrangemanget kring begravningen. Kostnad för detta debiteras dödsboet. I vissa fall, då läkare kräver obduktion, kan landstinget komma att stå för kostnaden. Om Du väljer att låta oss ombesörja bårtransporten, kan du vara lugn och trygg med ditt val.

Låt oss hjälpa dig med en värdig bårtransport.