Priser

Vad är en begravning för dig?

Nedan visar vi på 3 olika former av begravningar där vi angivit priser från.

Traditionell

Ceremoni kring en kista innan gravsättning eller kremering anses fortfarande vara det vanligaste.

fr. 18.695,-

Akt med urna

Som ovan men där kistan med den avlidne först kremerats och ceremonin sker kring en urna.

fr. 19.345:-

Direktkremation

Kremering av kista med den avlidne utan ceremoni före eller efter.

 

fr. 12.195,-