Priser

Vad är en begravning för dig?

Nedan visar vi på 3 olika former av begravningar där vi angivit priser från.

Traditionell

Ceremoni kring en kista innan gravsättning eller kremering anses fortfarande vara det vanligaste.

fr. 17.850,-

Akt med urna

Som ovan men där kistan med den avlidne först kremerats och ceremonin sker kring en urna.

fr.18.155,-

Direktkremation

Det innebär att den avlidne hämtas från bårhuset med kista och körs till krematoriet för kremering utan ceremoni före eller efter.

 

fr. 11.510,-