Minnesstund

Att hålla en minnesstund i samband med begravningen är ett tryggt och fridfullt sätt att samla nära och kära efter själva begravningsakten. Den kan hållas i valfri lokal som du själv väljer ut; en restaurang, församlingshemmet i anslutning till kyrkan, det privata hemmet osv. Det är Du som väljer ut vad som kan passa med hänsyn till det antal som ska komma, ekonomi samt tid på dagen för begravningen. Det kan även vara en idé att ordna med knytkalas.

För att Du ska bli nöjd med minnesstunden rekommenderar vi på Väddö Begravningsbyrå att den planeras i förväg, vilket kan omfatta bordsplacering, musik, ett eventuellt minnesbord med fotografi av den avlidne, blommor m.m. Värden kan se till så att gästerna blir välkomnade till sitt respektive bord, ge ordet om någon önskar hålla ett tal, samt om uppläsning av minnesgåvor skall ske. Det är Du som bestämmer hur minnesstunden ska genomföras. Att planera den ökar förutsättningen att tillställningen kommer att bli till en positiv och bra samvaro för alla närvarande.

Du kan bjuda in till minnesstunden förslagsvis via dödsannonsen, alternativt muntligt eller skriftligt i en separat inbjudan. Hur Du väljer att göra är upp till dig.