Representant

Vi tillhandahåller en representat med erfarenhet, som sköter arrangemang ca 1 tim innan begravningsceremonin. Vi garanterar ett lugnt och stilfullt utförande. Det är inte vaktmästaren, eller annan tjänstgörande, som arrangerar detta, utan begravningsentreprenören, enl. beställning, eller du själv.

Enligt Väddö Begravningsbyrås policy, är ansvarig för mottagen beställning i största möjliga mån, även den som representerar vid begravningsceremoni. Allt för att skapa sammanhang och trygghet för dig som kund.