Sprida aska över havet

Om du vill strö ut aska efter en avliden person någon annanstans än på en begravningsplats måste du ha tillstånd från länsstyrelsen i det län där du vill sprida askan. Länsstyrelsen kan bara ge tillstånd för att sprida aska när någon har avlidit. Det går alltså inte att söka tillståndet i förväg.

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Enheten för tillstånd 

stockholm@lansstyrelsen.se 

010-223 10 00 

Eller på Länstyrelsens hemsida >>