Visning med öppen kista

Förr var traditionen att avliden låg i kista med öppet lock i hemmet. Vänner kom för att ta ett personligt farväl innan begravning.

Kontakta oss idag

Information

I dag inträffar döden oftast på institution. Avliden förs till bårhus, innan begravningsbyrå kommer för bisättning. Visning ordnar vi numera i samband med bisättning, eller vid annat tillfälle som passar bättre. Visning är en fin, och för många en oerhört viktig stund, i fortsatta sorgeprocessen. Oftast sker visning i kretsen av den närmaste familjen.

Vi rekommenderar visning så snart som möjligt efter dödsfall. Detta för att undvika alltför stor förändring hos avlidnes utseende. Anser vi vid aktuell visning att förändring kan upplevas svår, upplyser vi om det innan kista öppnas.

Vi kan avråda, men inte hindra dig, att se den avlidne. Vanligast är en stund kring en stängd kista.

Kontakta oss

Att ta farväl av någon nära och kär är en betungande situation att ställas inför och mycket praktiskt behöver ordnas med. Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt.

Kontakta oss