Familjejuridik

Alla har någon gång behov av juridisk hjälp. Det kan gälla allt från enkla privaträttsliga avtal till komplicerade boutredningar och arvsskiften. Här finns hjälp att få i livets alla skeden. Kontakta oss på Väddö Begravningsbyrå i Norrtälje.

Kontakta oss idag

Bouppteckning

En bouppteckning är en specifikation av den avlidnes och eventuell make/makas tillgångar och skulder. Vi på Väddö Begravningsbyrå hjälper till med juridisk hjälp under bouppteckningen, läs mer här >>

Dödsboanmälan

Det kan ske om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Vi på Väddö Begravningsbyrå hjälper till med juridisk hjälp under Dödsboanmälan, läs mer här >>

God man

Här kan ni läsa om all nödvändig information för dig är eller har en anhörig med en god man. Har ni några frågor kan ni alltid kontakta oss annars går det bra att läs informationen här >> 

Få juridisk hjälp av en erfaren begravningsbyrå

Vid ett dödsfall så blir det oftast aktuellt att få juridisk hjälp. Det kan handla om en bouppteckning som måste upptecknas, ett testamente som ska verkställas eller ett livsarkiv som ska gås igenom. Läs informationen här >> 

Kontakta oss

Att ta farväl av någon nära och kär är en betungande situation att ställas inför och mycket praktiskt behöver ordnas med. Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt.

Kontakta oss