Familjejuridik

Alla har någon gång behov av juridisk hjälp. Det kan gälla allt från enkla privaträttsliga avtal till komplicerade boutredningar och arvsskiften. Här finns hjälp att få i livets alla skeden. Kontakta oss Väddö Begravningsbyrå i Väddö och Norrtälje.

Kontakta oss idag

Bouppteckning

En bouppteckning är en specifikation av den avlidnes och eventuell make/makas tillgångar och skulder. Vi på Väddö Begravningsbyrå hjälper till med juridisk hjälp under bouppteckningen, läs mer här >>

Dödsboanmälan

Det kan ske om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Vi på Väddö Begravningsbyrå hjälper till med juridisk hjälp under Dödsboanmälan, läs mer här >>

God man

Här kan ni läsa om all nödvändig information för dig är eller har en anhörig med en god man. Har ni några frågor kan ni alltid kontakta oss annars går det bra att läs informationen här >> 

Få juridisk hjälp av en erfaren begravningsbyrå

Vid ett dödsfall så blir det oftast aktuellt att få juridisk hjälp. Det kan handla om en bouppteckning som måste upptecknas, ett testamente som ska verkställas eller ett livsarkiv som ska gås igenom. Läs informationen här >> 

Kontakta oss

Att ta farväl av någon nära och kär är en betungande situation att ställas inför och mycket praktiskt behöver ordnas med. Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt.

Kontakta oss

Kontakta oss
0176-224480 Norrtälje

0176-50700 Väddö

info@vaddobegravningsbyra.se

Hitta hit

Norrtälje, Esplanaden 14

Väddö, Simpnäsvägen 15

Orgnr: 559030-7905

Swishnr. 123 653 48 46

Väddö Begravningsbyrå AB

Vi gör vårt yttersta för att utforma begravningen som du önskar. Att du känner dig trygg med arrangemanget och nöjd med resultatet. Vi är en personlig och familjeägd begravningsbyrå med lång erfarenhet inom begravning, juridik och gravstenar. 

Du kan även beställa kistdekorationer, urndekorationer, kransar, sorgbuketter, sorgarrangemang, hjärtan m.m

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Väddö Begravningstjänst aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Väddö Begravningstjänst.