Bouppteckning

Att ta farväl av nära och kära omfattar mycket praktiskt som man behöver ordna med inför begravningen, men innan dess omfattar ansvaret att ombesörja bouppteckningen. 

Kontakta oss idag

Bouppteckning

Att ta farväl av nära och kära omfattar mycket praktiskt som man behöver ordna med inför begravningen, men innan dess omfattar ansvaret att ombesörja bouppteckningen. En bouppteckning är en specifikation av den avlidnes och eventuell make/makas tillgångar och skulder. När Du ska förrätta bouppteckning så skall legala arvingar, universella testamentstagare samt efterarvingar kallas. Om det finns efterlevande make/maka eller sambo skall denne alltid kallas till bouppteckningen, oavsett om han eller hon är dödsbodelägare.

Att ordna med bouppteckningen vid ett dödsfall är en viktig del av vad som måste ombesörjas innan begravningen. Få den juridiska hjälp Du behöver via oss och underlätta processen.

Kontakta oss

Att ta farväl av någon nära och kär är en betungande situation att ställas inför och mycket praktiskt behöver ordnas med. Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt.

Kontakta oss