Bouppteckning

Att ta farväl av nära och kära omfattar mycket praktiskt som man behöver ordna med inför begravningen, men innan dess omfattar ansvaret att ombesörja bouppteckningen. En bouppteckning är en specifikation av den avlidnes och eventuell make/makas tillgångar och skulder. När Du ska förrätta bouppteckning så skall legala arvingar, universella testamentstagare samt efterarvingar kallas. Om det finns efterlevande make/maka eller sambo skall denne alltid kallas till uppteckningen, oavsett om han eller hon är dödsbodelägare.

Att ordna med bouppteckningen vid ett dödsfall är en viktig del av vad som måste ombesörjas innan begravningen. Få den juridiska hjälp Du behöver via oss och underlätta processen.