Dödsboanmälan

Kontakta oss idag

Dödsboanmälan

I stället för bouppteckning kan man under vissa förutsättningar göra en så kallad dödsboanmälan. Det kan ske om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Ingår fastighet eller tomträtt i boet måste bouppteckning göras. Ditt kommundelskontor hjälper dig med dödsboanmälan.

Kontakta oss

Att ta farväl av någon nära och kär är en betungande situation att ställas inför och mycket praktiskt behöver ordnas med. Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt.

Kontakta oss