Dödsboanmälan

I stället för bouppteckning kan man under vissa förutsättningar göra en så kallad dödsboanmälan. Det kan ske om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Ingår fastighet eller tomträtt i boet måste bouppteckning göras. Ditt kommundelskontor hjälper dig med dödsboanmälan.